Datum                08-05-2020

Betreft                Verhuurbiljarts


Beste Klanten !!!

Na veel wikken en wegen hebben wij besloten om met de biljartverhuur zoals jullie gewend zijn  te stoppen.
Natuurlijk met pijn in ons hart, maar gezien de grote veranderingen de laatste tijd en de prijsverhoging die helaas doorgevoerd moest worden kwamen wij tot dit besluit.
Wij begrijpen natuurlijk dat de kosten voor het huren van een biljart moeilijk doorberekend kan worden en dat deze kosten door de deelnemers opgebracht moeten worden.
Maar hoe raar het ook klinkt de huidige huurprijs is voor ons alleen nog kosten dekkend.
Ook merkten wij dat het aantal toernooien terugliep, deels door minder interesse maar ook omdat
vrijwilligers  van biljartverengingen die na jaren van onwijs veel tijd en energie belangeloos te hebben gegeven, moeite hebben nieuwe mensen te vinden die het stokje over willen nemen.
Met deze vrijwilligers hebben wij dan ook een bijzondere band opgebouwd “deze mensen worden vaak te makkelijk voor lief genomen”.
Onze verhuurbiljarts (12 stuks) daarvan komen er 9 in de verkoop, 3 biljarts blijven we gebruiken voor incidenteel verhuur, geinteresseerden voor de 9 biljarts  kunnen contact met ons opnemen.
Via deze weg willen wij iedereen nogmaals enorm bedanken voor het vertrouwen die wij de afgelopen jaren van jullie mochten ontvangen.

Natuurlijk gaan wij met alle andere biljart activiteiten en Sportprijzen gewoon door.

                                       !!! TOT ZIENS IN HET NIEUWE SEIZOEN !!!
Team

MEILINK BILJARTS